back

גילי כהן ״זה מה שאני מרגישה״/ פתיחת תערוכה

פתיחה: 26/3/2017 19:00

מרכז ענב לתרבות - גג גן העיר - אבן גבירול 71, תל אביבטקסט: שרי גולן , אוצרת


עבודותיה של גילי כהן הן מפץ צבע של כתמים וקווים שנארגים לכדי כוח טבע אדיר. סבך מתפשט של צורות פיגורטיביות אשר הופכות למופשטות ולהפך. הן מלאות תנועה אינסופית של התכנסות והתפוצצות אשר מדמות תהליך דיפוזי של פעפוע והתמזגות. העבודות אשר קיימים בהם רפרנסים פיגורטיביים רומזים לנוכחות של גוף או אלמנטים שונים הלקוחים מן הטבע. בכולם הגבולות נזילים כאשר נוף, הופך לדמות ומשם כתם וקו – וחוזר חלילה. תהליך אינסופי של תנועה שאנחנו חווים עצירה שלו והקפאה של נקודה בזמן. הציור אשר מורכב מרשת מרובדת של שכבות צבע וטקסטורות שונות בא לדמות מבט על המציאות האנושית הן מבחינה חיצונית של התבוננות והן מבחינה רגשית. האספקט של הדופק המנטלי בא לידי ביטוי בצורת ציור מופשט בעל טמפרמנטים משתנים. כמעט בכל עבודותיה מתקיים מאבק מתמיד בין צבעוניות קרה לחמה ובין בריאת הצורה למחיקה והרס שלה. לא ברור האם הדמויות והנוף אשר נחשפים בפנינו ייעלמו עוד רגע אל תוך כאוס של חלקיקים או שמא יצוצו ויישארו מונצחים כדמויות מוגמרות. לכן, הצופה בעבודת של גיל כהן אינו יכול להתבונן בהן בשקט נפשי בלבד – הן מזמינות אותו למסע ולהרפתקה כאשר הן מנסות לגרות את דמיונו ואת כל חושיו. זוהי צפייה שדורשת מאתנו לחזור למקום הראשוני של ילד מתבונן וחוקר, בתור כזו היא מבקשת להעדיף התמסרות והתחברות על פני ידע ושכלתנות.נעילה: 30/4/2017

Gili Cohen